8 Sierpień 2022, 20:28 | Brak komentarzy »

Oprócz samego wpisu urzędowego pisarz-artysta uczynił także rysunek

Archiwum Państwowe w Poznaniu, księgi grodzkie kościańskie


8 Sierpień 2022, 20:09 | Brak komentarzy »

W Roku 1809, 10, 11, 12, 13, 14 w Kamieniku Marcin Straśko że od Żony był poszedł i nie był u Spow(iedzi) S(więtej) Ab A(nn)o 1815 wrócił się do niey.

 

W R(ok)u 1812.13. 14. Giscina Banecka w Pęckowie, jey Syn Woyciech (:Giściny:) i tegoż Żona nie byli u Spow. S._ Żyją w niezgod(zie) biją się.

 

W Maryanowie. Adam Giś (1816) jego Żonie i Teścinie Spowiedź s. zawieszona została, że się Kłócą i biją. W Chełście (1816). Jakób Giś i młod. Helak że grali w Gościnie w Czasie zakazanym.

 

Adam Giś u. s. Krzyżem miał leżeć przez Pcst: niechciał.

 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, parafia rzymsko-katolicka Piłka, sygn. PM 220/2, s. 199-203.


8 Sierpień 2022, 19:43 | Brak komentarzy »

Mieszkańcy w Parafii teiże dali

się pospolicie wpisać w Xięgi Kościel(ne)

z Nazwiska po Mieyscu a nie za"

wsze po Oycu, co nie mało sprawu"

ie Trudności Szukaiącemu Metry"

ki ich Dzieci w Nał(...) oneyże

Aby takowey Nieprzyiemności nieco

zapobiedz: nie zawadzi zapytać

się poprzednio Żądaiącego Metry"

ki iak się po Mieyscy a iak po 

Oycu nazywa? Jeśli on iest Ko"

mornikiem: czy też iedne zawsze

miał Nazwisko? N. P. Pag. 274 sub

Pęckowo: Tomasza Oyca nazywali tam

Przychodny, a tu zapisany Bartnik.

 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, parafia rzymsko-katolicka Piłka, PM 220/1, s. 365.


8 Luty 2021, 12:18 | Brak komentarzy »

Działo się w Niechanowie

dnia 21go Lipca 1829 R[ok]u

W interesie regulowania wsi

Mikołajewice Powiatu Gniez:

nienskiego przypada dziś

termin do sądowego podpisu

układu regulacyjnego przez

Królewską Kommisyą Specyal:

ną Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 9[tego] Wrzesnia r[oku] z[eszłego] uło:

żonego, na który zjechali tu

na miesce podpisany Sędzia

Pokoiu, w assystencyi Kom:

missarza Specyalnego Ur. Bie:

ańskiego i Aktuariusza

Dahlcke własną formanką,

gdyż z strony Dominii tako:

wey nieprzystawiono.

 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Pruska Komisja Generalna dla Prowincji Zachodnio Pruskiej i Poznańskiej, sygn. 1066


17 Styczeń 2021, 20:01 | Brak komentarzy »

Czasem w księgach zdarzały się błędy, jednak wówczas nie było możliwości wymazania nieprawidłowej treści (skądinąd nie było też klawisza Backspace), dlatego czasami posiłkowano się zdolnościami pisarskami - tu akurat sprytny pisarz postarał się dość kunsztownie przerobić 1892 na 1893. Komuż kiedykolwiek w nowym roku nie zdarzyło się jeszcze zapisać roku poprzedniego już zakończonego?


Katalog Stron WWW Rekomendujeaaaa

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem